• Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με 4 Σχολές και 11 Τμήματα σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 • Το Ίδρυμα περιλαμβάνει κτίρια συνολικού εμβαδού 30.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων σύγχρονων εγκαταστάσεων αιθουσών διδασκαλίας, ερευνητικών εργαστηρίων και γραφείων.
 • Η βιβλιοθήκη συμβάλλει στη σωστή επιλογή, διάθεση και διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές - ή άλλες - δραστηριότητες του ΤΕΙ.
 • Οι σπουδές στο ίδρυμα διαρκούν τέσσερα έτη και περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, πτυχιακή εργασία και εξάμηνη πρακτική άσκηση.
 • Στο Κ.Τ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας όπου στεγάζεται και η βιβλιοθήκη, λειτουργούν οκτώ ερευνητικοί τομείς, συμβάλλοντας στην τεχνολογική κι επιχειρηματικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

Ακαδημαϊκά Νέα/Ανακοινώσεις

   

  Περισσότερα Ακαδημαϊκά Νέα...

  • Ε.Λ.Κ.Ε.

   Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας