ΝΕΟ! Προκήρυξη για το ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική».
    Νέο ΠΜΣ «Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων».