ΝΕΟ! Προκήρυξη για το ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική». Κάνετε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.
    Νέο ΠΜΣ «Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων». Κάνετε κλικ για να δείτε την προκήρυξη και να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής.

Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, μίας (1) θέσης Εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την «Κατάρτιση και Υλοποίηση Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας» στα πλαίσια του έργου «Τεχνική Υποστήριξη Έργων ΕΛΚΕ» με κωδ. 80003.

 

Διαβάστε την πρόσκληση